Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

กำหนดการพ่นหมอกควัน

Slide 3

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ได้แก่รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี  >> อ่านต่อ

การประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเหมืองแก้ว
เชิญชวนผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด ในหัวข้อ "วัฒนธรรม วิถีชีวิตตำบลเหมืองแก้ว"  >> อ่านต่อ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th