Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดประกาศเรื่องผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

การป้องกันตนเองจากหมอกควัน
มาตรการป้องกันตนเองในภาวะหมอกควัน  >> อ่านต่อ

ข่าวสาระน่ารู้
บทความ/สาระน่ารู้  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th