Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

กำหนดการพ่นหมอกควัน

Slide 3

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561

ข่าวเด่น
ประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว พ.ศ. 2562 โดยวิธี e-bidding
ประกวดราคาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำบลเหมืองแก้ว พ.ศ. 2562 โดยวิธี e-bidding  >> อ่านต่อ

แจ้งการรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา
ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 2563
ขอให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค.2502) และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด อาทิ บำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากหน่วยงานภาครัฐ ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ  >> อ่านต่อ


กระดานสนทนา

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540 E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th