Slide 1

บทบาทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล

Slide 2

ขยายเวลาชำระภาษี

Slide 3

ขยายเวลาชำระภาษีปี2563

Slide 4

ร่วมลงนามถวายพระพร

Slide 5

เชิญชวนลงทะเบียนวัคซีนโควิด

ข่าวเด่น
ศูนย์ประสานงาน ATK ประจำอำเภอจังหวัดเชียงใหม่
แจ้งประชาสัมพันธ์ศูนย์ประสานงาน ATK ประจำอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่  >> อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครงาน
แก้ไขแนบท้ายประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
เรื่องประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565  >> อ่านต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th