รายงานการประชุมคณะบริหาร

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2564

- รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564

- รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ คร้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

- รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

- รายงานประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนมิถุนายน 

- รายงานประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 

- รายงานประชุมประจำเดือนสิงหาคม 

- รายงานประชุมประจำเดือนกันยายน

- รายงานประชุมประจำเดือนตุลาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

- รายงานประชุมประจำเดือนธันวาคม 

--------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

- รายงานประชุมประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

---------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

- รายงานประชุมประจำเดือนมิถุนายน

- รายงานประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนสิงหาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนกันยายน

- รายงานประชุมประจำเดือนตุลาคม

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

รายงานประชุมประจำเดือนธันวาคม

------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานการประชุมผู้บริหารและพนักงาน ประจำปี 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนมกราคม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันทร์ 22 มีนาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนมิถุนายน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนกรกฎาคม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนสิงหาคม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

- รายงานประชุมประจำเดือนกันยายน

- รายงานประชุมประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 

- รายงานประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน

- รายงานประชุมประจำเดือนธันวาคม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

 

-------------------------------------------------------------------------------

ผู้บริหารพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
วันที่
14 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น.


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th