รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ

หน้าปก

บทที่ 1

ภาคผนวก

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ

หน้าปก

บทที่ 1

ภาคผนวก

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

- เดือนตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564

- หน้าปก

บทที่ 1

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้าปก

รายละเอียดรายงาน

- ภาคผนวก/การใช้จ่ายงบประมาณ

ประกาศ

 รูปภาพการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.2563

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562

- หน้าปก

- รายละเอียดรายงาน

- ประกาศ

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2561

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2561

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2560

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2559

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2558

- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558

- รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2557

- ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่องรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

- รายงานรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2557

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (รายงานกิจการประจำปี) ประจำปีงบประมาณ 2556


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th