ระบบเตือนภัยและกระบวนการเตือนภัยเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2562

ระบบการแจ้งเตือนประชาชน

 

ระบบเตือนภัยและการเฝ้าระวังเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว พ.ศ.2562

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th