สมาชิกสภาเทศบาล

 

 

นางสายพิน  ภาวดี

ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นายชัชร์  สุเป็ง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นางสาวญาณิศา  สุขเกษม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวันเพ็ญ  อาทิตย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวิจารณ์  ตุละทา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางประนอม  จอกดี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพิสันต์  พรหมวังศรี

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายทองล้วน  วงษา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2


นายประพันธ์  หิรัญญา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายพันธ์  ปันธิมา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุพจน์  จักรคำ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเชาวลิต  ลือเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

   

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th