แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

  ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564

   แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

cheeky  ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 

cheeky  ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565

cheeky  ผลการเบิกจ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

enlightened รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

enlightened รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 

mail   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

mail  รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

mail   รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 

 surprise  ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th