แผนจัดหาพัสดุ และการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2564

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.pdf

 

- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี2561

รายละเอียดดังนี้

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

**********************************************

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2560

รายละเอียดดังนี้

1.ประกาศเทศบาลจัดทำแผนการจัดหาพัสดุุ รายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และผด.2  ประจำปี 2560

 

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2559 

รายละเอียดดังนี้

1. ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2559

2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 59

**********************************************

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2558 

รายละเอียดดังนี้

1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 58

2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 58

        ไตรมาสที่ 1

        ไตรมาสที่ 2

        ไตรมาสที่ 3

**********************************************

การจัดทำแผนจัดหาพัสดุและจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปี 2557 

รายละเอียดดังนี้

1. แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 57

2. แผนการจัดหาพัสดุ ปี 57

         ไตรมาสที่ 1

         ไตรมาสที่ 2

         ไตรมาสที่ 3

**********************************************

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th