รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน

ควบคุมภายใน ปี 2563

 • แบบปค.1
 • แบบปค.4
 • แบบปค.5

ควบคุมภายใน ปี 2562

ควบคุมภายใน ปี 2561

 • - แบบ ปย.1
 • - แบบ ปย.2

ตรวจสอบภายใน ปี 2561

 • - คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
 • - รายงานการติดตามประเมินผล

***************************************

 

ควบคุมภายใน ปี 2560

 • - แบบ ปย.1
 • - แบบ ปย.2

ตรวจสอบภายใน ปี 2560

 • - คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
 • - รายงานการติดตามประเมินผล

***************************************

 

ควบคุมภายใน ปี 2559

 • - แบบ ปย.1
 • - แบบ ปย.2

ตรวจสอบภายใน ปี 2559

 • - คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
 • - รายงานการติดตามประเมินผล

***************************************

 

ควบคุมภายใน ปี 2558

 • - แบบ ปอ.1
 • - แบบ ปอ.2
 • - แบบ ปอ.3
 • - แบบ ปส.

ตรวจสอบภายใน ปี 2558

 • - คณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินผล
 • - รายงานการติดตามประเมินผล

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th