รายงานทางการเงิน

การรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ปี 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม

  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ปี 2563 ประจำเดือนเมษายน

  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ปี 2563 ประจำเดือนมีนาคม

  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ปี 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  รายงานการรับ - จ่ายเงิน ปี 2563 ประจำเดือนมกราคม

 

การรายงานทางการเงิน ประจำปี ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 

        ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่องการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2563

  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2562

  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

  รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

 

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th