แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

คู่มือการปฏิบัติงานกรณี ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้อนเรียนการทุจริต

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th