การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ

 

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

***********************************************************************

สแกน คิวอาร์โค้ด เพื่อตอบแบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ

 

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

***********************************************************************

 

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th