งานกิจการสภา

งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2564

 

  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

 

งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2563

ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

   ประกาศสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564

 

  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

------------------------------------------------------------------

งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2562

 

  การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

------------------------------------------------------------------

 

งานกิจการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561

 

  หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 

  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th