ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

***********************************************************************

enlightened  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

enlightened  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

enlightened  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

***********************************************************************

enlightenedรายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2565 

                                        ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

 

enlightenedรายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2564

 

enlightenedรายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2563

 

enlightenedรายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2562

 

enlightenedรายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ประจำปี 2561

 

 


สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ที่อยู่ 12 หมุ่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
4
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

   053-379540
  เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
  muangkaew_abt@hotmail.co.th
  www.muangkaew.go.th