ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

ประกาศราคากลาง

เลือกหัวข้อเรื่อง

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

117 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 2.12 MB. 6
2 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 เชื่อมถนนเดิมบ้านสันเหนือ หมู่ที่ 7 2.12 MB. 28
3 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านทุ่งข้าวหอม หมู่ที่ 8 1.99 MB. 61
4 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน บ้านดอนตัน หมู่ที่ 4 3.93 MB. 43
5 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมใจ บ้านน้ำต้น หมู่ที่ 1 1.90 MB. 46
6 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว 4.73 MB. 57

แชร์ให้เพื่อน: