ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA)

รายงานผลตรวจการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

256 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 รายงานผลตรวจการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2566 440 KB. 9
2 รายงานผล LPA 2565 446 KB. 69

แชร์ให้เพื่อน: