ข้อมูล เทศบาล
นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช - ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว<br>ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นางกันยกร วิสิทธิ์พานิช

ปลัดเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

139 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล66(รอบเดือน ต.ค.65 - มี.ค.66) 83 KB. 31
2 การดำเนินการ (รอบเดือน เม.ย.65 - ก.ย.65) 81 KB. 22
3 ประกาศการปรับแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) ครั้งที่ 3 119 KB. 22
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 79 KB. 20
5 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำ ประจำปีงบประมาณ 2565 128 KB. 21
6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.) ประจำปีงบประมาณ 2565 124 KB. 24
7 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 111 KB. 20
8 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเหมืองแก้วผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 165 KB. 20
9 ประกาศการปรับแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) ครั้งที่ 1 114 KB. 22
10 ประกาศการปรับแผนอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) ครั้งที่ 2 119 KB. 23

แชร์ให้เพื่อน: