ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

155 ครั้ง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ครั้ง ดาวน์โหลด
1 ราบงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 28.90 MB. 48
2 ปก คำนำและสารบัญ 760 KB. 20
3 ประกาศ 281 KB. 27

แชร์ให้เพื่อน: