ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นางสายพิน ภาวดี

ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นายชัชร์ สุเป็ง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นางสาวญาณิศา สุขเกษม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

นางวันเพ็ญ อาทิตย์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

นางประนอม จอกดี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

นายวิจารณ์ ตุละทา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1

นายพิสันต์ พรหมวงศรี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายประพันธ์ หิรัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายทองล้วน วงษา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายทินกร หิรัญญา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายสุพจน์ จักรคำ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2

นายเชาวลิต ลือเลิศ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2


แชร์ให้เพื่อน: