ข้อมูล เทศบาล
นายทองคำ  กันธาแดง - นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

นายทองคำ กันธาแดง

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองแก้ว

ถาม-ตอบ สายตรงนายก

map locationติดต่อเรา

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ติดต่อ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว


ที่อยู่เลขที่ 12 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์/โทรสาร 053-379540

E-mail: muangkaew_abt@hotmail.co.th


เบอร์ติดต่อภายใน
กด 11  สำนักปลัด
เบอร์ติดต่อภายใน

กด 12  ส่งแฟกซ์

เบอร์ติดต่อภายใน
กด 13  กองการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน
กด 14  กองคลัง
เบอร์ติดต่อภายใน
กด 17  กองช่าง


แบบฟอร์มติดต่อเทศบาล